PRZEWÓZ OSÓB

POL - BUS

Nasza firma jest beneficjentem tarcz 1.0 i 2.0,
których podmiotem udzielającym jest PFR

Ważny od 01.03.2022 r.